Cihly, kámen

I polní kameny a použité cihly z bouraček k nám hovoří tajůplnou řečí… Kdo chce a porozumí jim, může z nich vytvořit úžasné věci, kdo nechce, odveze je na skládku a zapomene – tak jednoduché to je!
Mě ale tyhle materiály fascinovaly od malička, představoval jsem si, jakou asi oklikou se k nám dostaly, kolik lidí a v jakých časových etapách je asi už drželo v rukách a kolik úsilí jim to všem dalo, než je opracovali… A ony cihly ? Kolikrát už byly asi zazděné a posléze opět vybourané… A kdy byly vypálené? A kým? A kde a za jakým účelem? Mám ve zdi cihly z Jižní Moravy – z vinných sklepů, možná už ze 16 století, hned vedle jsou šupichovky – cihly, které si sám sobě vyráběl velkopodnikatel a stavitel Josef Šupich z Německého Brodu, na konci 19. stol . Cihly k nám hovoří tajůplnou řečí… Je jen na nás, zda-li jim porozumíme!